[Tính Năng] Thú Cưỡi

Quý Tiên Hữu kính mến,

Khi tham gia Tru Tiên Kiếm không thể thiếu thú cưỡi đồng hành, muội xin hướng dẫn các vị tiên gia cách nuôi thú cưỡi.

Để vào tính năng thú cưng, tiên gia chọn icon Thú Cưỡi nhé

I. Hình Tượng

1. Tiến cấp 

Đây là tính năng dành cho thú cưỡi hiếm ( nhận được từ hoạt động và sự kiện trong game). Những Thú cưỡi này sẽ tăng thêm lực chiến rất nhiều sau khi được nâng cấp. Mỗi thú cưỡi có 10 bậc để nâng cấp

Bước 1: Nhấp chọn tab Hình Tượng trong giao diện thú cưỡi. Sau đó nhấp chọn Tiến cấp thú cưỡi

Bước 2:

Yêu cầu nguyên liệu: Thú Cưỡi cùng loại

Tiên gia nhấp Nâng Bậc để tiến hành nâng cấp thú cưỡi

2. Trang bị thú cưỡi

Trang bị thú gồm 4 bộ phận. Mỗi bộ phận có 6 phẩm chất. Nguyên liệu nâng cấp có thể mua từ SHOP  hoặc tham gia tiêu diệt boss trong động hoặc dã ngoại

Bước 1: Nhấp chọn tab Hình Tượng trong giao diện thú cưỡi. Sau đó nhấp chọn Trang bị thú cưỡi

Bước 2:

Yêu cầu nguyên liệu: Các loại đá luyện vuốt, giáp, yên, mũ thú

Tiên gia nhấp Luyện Hóa để tiến hành nâng cấp trang bị thú cưỡi

 

                 3. Chọn Hình Tượng

 

Ngoài các hình dạng mặc định của thú cưỡi, tiên gia có thể thay đổi hình dạng khác cho thú cưỡi của mình

Sở hữu hình ảnh biến hóa để kích hoạt hình ảnh

Nhấp Hình Tượng để kích hoạt hình ảnh

 

II. Tiến Cấp

Ngoài thú cưỡi hiếm có được từ sự kiện và hoạt động, quý tiên gia có thể sỡ hữu nhiều thú cưỡi cơ bản bằng cách tiến cấp thú cưỡi

Yêu cầu nguyên liệu: Đan Nâng Bậc Thú Cưỡi

Nhấp Nâng Bậc để tiến hành tiến cấp

III. Phi Thăng

Tính năng phi thăng giúp trang trí cho thú cưỡi. Ngoài ra, khi phi thăng đạt cấp 5, thú cưỡi có thể bay trên không. Tiến cấp thú cưỡi đạt cấp 3 để mở tính năng

Yêu cầu nguyên liệu: Đan Phi Thăng thú cưỡi

Nhấp Phi thăng để tiến hành tiến cấp

 

IV. Mệnh Hồn

Săn hồn để nhận các mệnh hồn, phẩm chất càng cao thuộc tính càng mạnh. Săn hồn yêu cầu hồn lực kiếm được từ Phụ bản

 

Bước 1: Nhấp chọn tab Mệnh hồn trong giao diện Mệnh hồn. Sau đó nhấp Nhận để tiến hành vào giao diện săn mệnh hồn

Bước 2: Nhấp vào các tiên nữ để nhận mệnh hồn hoặc nhấp vào Săn Nhanh  để tiến hành lấy mệnh hồn nhanh

 

 

Bước 3: Sau khi có mệnh hồn có thể nhấp vào mệnh hồn chọn Gửi vào túi (đưa vào túi mệnh hồn)

 

Bước 4: Nhấp Trang bị để mặc lên người nhân vật

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tru Tiên Kiếm – Game Lạc Trôi Trong Tiên Giới

Leave a Comment