[UPDATE] Phiên bản Tiên Linh Hạ Phàm – Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi

[UPDATE] Phiên bản Tiên Linh Hạ Phàm – Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi

Nội dung update:

1.       Tính năng mới

–          Hỏi Đáp Tiên Minh (giao diện Bang Hội)

–          Hệ Thống Linh Bảo (giao diện Linh Thú)

–          Căn Phòng thần bí(giao diện sự kiện)

–          Hệ Thống Tiên Nguyên(giao diện Tu Hành)

–          Boss Liên Server

–          Hoạt động Chạy Đi Nào Tiên Hữu ( mục sự kiện)

2.       Chỉnh sửa và bổ sung

–          Mở thăng cấp độ mảnh biểu cảm

–          Thêm trang bị chuyển sinh 10 và 11

–          Mở thêm giới hạn trang bị thú cưỡi

–          Thêm mục đại sảnh tổ đội

–          Chỉnh sửa sức mạnh Boss Tu Hành
Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tru Tiên Kiếm – Game Lạc Trôi Trong Tiên Giới

Leave a Comment