Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng S7-Thủy Nguyệt Đại Sư

 

1. Thất Mạch Hội Võ

– Thời gian: 10:31 19/04/2017 – 23:59 25/04/2017

– Phạm vi: S7-Thủy Nguyệt Đại Sư

– Nội dung: 10 nhân vật đạt chiến lực cao nhất tại máy chủ S7- Thủy Nguyệt Đại Sư sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị.

– Phần Thưởng:

– Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc

 

2. Phàm Nhân Tu Tiên

– Thời gian: 10:31 19/04/2017 – 23:59 25/04/2017

– Phạm vi: S7-Thủy Nguyệt Đại Sư

– Nội dung: 10 nhân vật đạt cấp độ cao nhất tại máy chủ S7- Thủy Nguyệt Đại Sư sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị

– Phần Thưởng:

– Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc

3. Hùng Bá Thiên Hạ

– Thời gian: 10:31 19/04/2017 – 23:59 25/04/2017

– Phạm vi: S7-Thủy Nguyệt Đại Sư

– Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, 5 bang hội có điểm chiến lực cao nhất sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn

– Phần Thưởng:

– Cách nhận: Phần thưởng nhận được sẽ dưới dạng giftcode, được trao cho bang chủ

– Yêu cầu: Bang chủ lập group facebook bang hội, Bổn Trang sẽ vào group kiểm tra thông tin bang hội

4. Tinh Thần Biến

– Thời gian: 10:31 19/04/2017 – 23:59 25/04/2017

– Phạm vi: S7-Thủy Nguyệt Đại Sư

– Nội dung: 10 nhân vật đạt TOP1-10 trên BXH Sức Hút tại  máy chủ S7- Thủy Nguyệt Đại Sư sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị

– Phần Thưởng:

– Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư

5. Luân Hồi

– Thời gian: 10:31 19/04/2017 – 23:59 25/04/2017

– Phạm vi: S7-Thủy Nguyệt Đại Sư

– Nội dung: Mỗi ngày Bổn Trang sẽ gửi 1 gói quà giá trị cho quý tiên hữu

– Phần Thưởng: Xem chi tiết trong game

– Cách nhận:

Bước 1: Nhấp vào icon Sự kiện

Bước 2: Chọn Tab Đăng Nhập, sau đó chọn Nhận

mailBách Tiên Luyện Đạomail

– Thời gian: 20:00 ( ngày ngẫu nhiên do Bổn Trang quyết định)

– Phạm vi: S7- Thủy Nguyệt Đại Sư

– Nội dung: Trong thời gian giờ vàng, Bổn Trang sẽ gửi tặng tới quý tiên hữu phần quà tương đương với 150 vàng

– Yêu cầu: Quý Tiên Gia online trong thời gian 19:30 – 20:30

– Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tru Tiên Kiếm – Game Lạc Trôi Trong Tiên Giới

Leave a Comment