[UPDATE] Phiên bản Tiên Linh Hạ Phàm - Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi
04/04/2018

[UPDATE] Phiên bản Tiên Linh Hạ Phàm - Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi

Nội dung update:

1.       Tính năng mới

-          Hỏi Đáp Tiên Minh (giao diện Bang Hội)

-          Hệ Thống Linh Bảo (giao diện Linh Thú)

-          Căn Phòng thần bí(giao diện sự kiện)

-          Hệ Thống Tiên Nguyên(giao diện Tu Hành)

-          Boss Liên Server

-          Hoạt động Chạy Đi Nào Tiên Hữu ( mục sự kiện)

2.       Chỉnh sửa và bổ sung

-          Mở thăng cấp độ mảnh biểu cảm

-          Thêm trang bị chuyển sinh 10 và 11

-          Mở thêm giới hạn trang bị thú cưỡi

-          Thêm mục đại sảnh tổ đội

-          Chỉnh sửa sức mạnh Boss Tu Hành
 

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tru Tiên Kiếm - Game Lạc Trôi Trong Tiên Giới

 

 

s