Thay đổi công thức tính điểm PK
07/07/2017

PK VÌ CHÍNH NGHĨA - BÀI TRỪ PK VÌ DỤC VỌNG

Thay đổi công thức tính điểm PK

Sau bảo trì ngày 15/07 Bích Dao xin phép giới thiệu thay đổi công thức tính điểm PK
 
no100->199 : Giảm 5% Tấn công và HP
no200->299 : Giảm 10% Tấn công và HP 
no300->399 : Giảm 15% Tấn công và HP
no400->499 : Giảm 20% Tấn công và HP
no500->599 : Giảm 25% Tấn công và HP
no600->699 : Giảm 30% Tấn công và HP
no700->799 : Giảm 35% Tấn công và HP
no800->899 : Giảm 40% Tấn công và HP
no900->999 : Giảm 45% Tấn công và HP
no1000->1099 : Giảm 50% Tấn công và HP
no1100->1199 : Giảm 55% Tấn công và HP
no1200->1299 : Giảm 60% Tấn công và HP
no1300->1399 : Giảm 65% Tấn công và HP
no1400->1499 : Giảm 70% Tấn công và HP
no1500->1599 : Giảm 75% Tấn công và HP
no1600->1699 : Giảm 80% Tấn công và HP
no1700->1799 : Giảm 85% Tấn công và HP
no1800->1899 : Giảm 90% Tấn công và HP
no1900->1999 : Giảm 95% Tấn công và HP

 

kissThẻ thiện ác giảm CD từ 12h xuống 2h

broken heartTăng giá trị thẻ lên 1000 knb

Vì 1 cộng đồng Tru Tiên nói không với cái Ác

Chúc các tiên gia chơi game vui vẻ.

s

Hướng dẫn - Điều khoản