[Thông Báo] Sự Kiện Thăng Thiên Đoạt Bảo
25/05/2017

mailSự Kiện Thăng Thiên Đoạt Bảomail

 

 Thăng Thiên Đoạt Bảo

 Thời gian: 00:00 Thứ 2 - 23:59 Thứ 6 hàng tuần

 Phạm vi: Tất cả các máy chủ

 Nội dung: 50 nhân vật đạt cấp độ cao nhất tại máy chủ sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị.

 Phần Thưởng:

+ Top 1-10: 16665 KNB + 165 gói nạp tuần hoàn

+ Top 11-20: 13332 KNB + 132 gói nạp tuần hoàn

+ Top 21-30: 9999 KNB + 99 gói nạp tuần hoàn

+ Top 31-40: 6666 KNB + 66 gói nạp tuần hoàn

+ Top 41-50: 3333 KNB + 33 gói nạp tuần hoàn


 Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc 1 ngày

*Lưu ý: Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

 

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tru Tiên Kiếm - Game Lạc Trôi Trong Tiên Giới

 

 

 

 

 
 

 

s