[Thông Báo] Sự Kiện Chào Mừng S24- Đệ Ngũ Kinh Nhu
25/05/2017

mailSự Kiện Chào Mừng S24- Đệ Ngũ Kinh Nhumail

 

 Thăng Thiên Đoạt Bảo

 Thời gian: 10:31 23/05/2017 – 23:59 29/05/2017

 Phạm vi: S24-Đệ Ngũ Kinh Nhu

 Nội dung: 50 nhân vật đạt cấp độ cao nhất tại máy chủ sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị.

 Phần Thưởng:

+ Top 1-10: 9999 KNB + 99 gói nạp tuần hoàn

+ Top 11-30: 6666 KNB + 66 gói nạp tuần hoàn

+ Top 31-50: 3333 KNB + 33 gói nạp tuần hoàn


 Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc 1 ngày

*Lưu ý: Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

 

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tru Tiên Kiếm - Game Lạc Trôi Trong Tiên Giới

 

 

 

 

 
 

 

s